Loajalita k zaměstnavateli není pouze manažerským pojmem. Sám zákoník práce vyžaduje po zaměstnancích určitou míru loajality ke svému zaměstnavateli. V zákoníku práce se konkrétně uvádí, že by zaměstnanec neměl jednat v rozporu s oprávněnými zájmy svého zaměstnavatele. Projevy loajality k zaměstnavateli Podle manažerů je loajalita k zaměstnavateli ukazatelem hodnoty pracovníka. Jak ovšem tuto...

Celý článek