Obsah pracovní smlouvy, jejíž platnost podpisem stvrdili zaměstnanec a zaměstnavatel, lze pozměnit. Pokud mají o změnu zájem obě strany, mohou mezi sebou písemně uzavřít dohodu o změně pracovní smlouvy. Změna pracovní smlouvy dohodou Zaměstnanec a zaměstnavatel mohou dohodou změnit obsah pracovní smlouvy, kterou spolu v minulosti uzavřeli. Dohoda o změně pracovní smlouvy přitom musí mít písemnou formu....

Celý článek