Haló efekt

Jestliže se chystáte například na pracovní pohovor, snažte se na svého potenciálního zaměstnavatele působit co nejlépe. Je totiž možné, že se u zaměstnavatele, u něhož se ucházíte o zaměstnání, projeví haló efekt, a bude vás tak posuzovat na základně prvního dojmu.

Historie haló efektu

Pojem haló efekt poprvé použil psycholog Edward Thorndyke, který haló efekt popsal jako posuzování ostatních lidí na základě prvního dojmu – a to například podle vzhledu, výběru oblečení, postoje těla nebo způsobu mluvení.

Subjektivní hodnocení bez znalosti

Podle personalistů je haló efekt typickou chybou prvního dojmu. Následkem haló efektu tak může docházet k zobecnění některé nápadné a na první pohled čitelné vlastnosti nebo projevu. Zaměstnavatel často automaticky předpokládá, že nositel této vlastnosti bude mít i další kladné, nebo záporné vlastnosti.

Co haló efekt způsobuje

Hlavní podstatou haló efektu je tedy především subjektivní hodnocení daného člověka, vyvolané na základě prvního dojmu, a to bez toho, abychom jej blíže poznali. Haló efekt navíc způsobuje, že tohoto člověka vnímáme na základě prvního dojmu dlouhou dobu, nejsme schopni korigovat své postoje k němu a dívat se na něj objektivněji.

Zkreslený obraz o hodnoceném člověku

V případě haló efektu tedy blíže neznáme vlastnosti, schopnosti, myšlení nebo znalosti hodnoceného člověka. Podle psychologů naše myšlení v důsledku haló efektu o hodnoceném člověku vytváří zjednodušený a mnohdy nepravdivý či zkreslený obraz.

Haló efekt: Záporný i kladný

Haló efekt ovšem na základně prvního dojmu o daném člověku nevytváří pouze negativní obraz. Jeho hodnocení může být v řadě případů i vysoce pozitivní.

Získání pracovního místa

Tuto skutečnost by si měli uvědomit hlavně uchazeči o zaměstnání, kteří se chystají na přijímací pohovor. Z přijímacího pohovoru totiž mohou na základně prvního dojmu pro sebe vytěžit maximum, a získat tedy vytoužené pracovní místo.

Haló efekt během pohovoru

Pokud se tedy během pohovoru projevíte například jako skvělý řečník a dokážete tím, co jste řekli svého potenciálního zaměstnavatele upoutat, tento zaměstnavatel může na základě haló efektu předpokládat, že budete zároveň i nadprůměrně inteligentní, budete mí široký rozhled, odbornost a také třeba spolehlivou povahu.

Haló efekt: Sympatie a antipatie

První dojem bývá často během přijímacího pohovoru ovlivňován i tím, zda je uchazeč o zaměstnání zaměstnavateli sympatický, nebo nikoli. Sympatie body přidává, antipatie naopak ubírá.

Pozitivně mohou být v důsledku haló efektu hodnoceni i ti, kteří zaměstnavateli tzv. „hovoří ze srdce“ a prezentují jeho názory, v něčem jsou mu blízcí nebo se mu podobají.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno