Pracovní smlouva: Poměr na dobu určitou

Zaměstnavatelé si velmi oblíbili pracovní smlouvu na dobu určitou. Když by chtěli snížit stav svých zaměstnanců, v případě smlouvy na dobu určitou nemusejí vyplácet odstupné. A co je pro zaměstnavatele rovněž výhodné? Pracovní smlouvy na dobu určitou lze totiž v některých případech opakovat několikrát po sobě.

Pracovní smlouva na dobu určitou

Jak poznáte, že máte se svým zaměstnavatelem dohodnutý pracovní poměr na dobu určitou? V pracovní smlouvě musíte mít uvedenou přesnou dobu trvání pracovního poměru. Například, že pracovní poměr se zavádí na dobu určitou v trvání od 1. prosince 2013 do 31. prosince 2014.

Doba trvání jednoho pracovního poměru na dobu určitou přitom nesmí u jednoho zaměstnavatele přesáhnout dobu tří let. V případě, že ujednání o přesné délce trvání pracovního poměru ve smlouvě chybí, máte pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou.

Klasické trvání pracovní smlouvy

Pracovní poměr na dobu určitou může mezi jedním zaměstnavatelem a zaměstnancem standardně trvat až devět let. Jak bylo zmíněno výše, zákoník práce totiž umožňuje uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou trvající  maximálně tři roky.

Po uplynutí této časově omezené smlouvy pak může tentýž zaměstnavatel pracovní smlouvu na dobu určitou prodloužit ještě dvakrát, a to vždy maximálně na tři roky.

Řetězení smluv na dobu určitou

Podle novely zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. srpna 2013, mohou zaměstnavatelé se svými zaměstnanci v některých případech uzavírat pracovní poměr na dobu určitou opakovaně, a to bez časových omezení.

Sezonní práce

Tato novela tedy umožňuje zaměstnavatelům uzavírat se zaměstnanci za určitých podmínek pracovní smlouvy na dobu určitou, jež přesahují současné limity stanovené zákoníkem práce. Koho se neomezené řetězení smluv na dobu určitou zejména týká? Toto řetězení nejvíce ocení zaměstnavatelé, kteří ke své činnosti využívají sezonní práce. A to nejčastěji v oblasti zemědělství, stavebnictví, cestovního ruchu či kultury.

Smlouva na dobu určitou a těhotenství            

Spousta mladých žen má v současnosti smlouvu na dobu určitou. Jestliže ještě během trvání tohoto pracovního poměru otěhotní, mohou následně při splnění zákonných podmínek pobírat peněžitou pomoc v mateřství (a případně ještě před tím nemocenskou).

Trvání pracovního poměru

Uplynutím doby, sjednané v pracovní smlouvě, však pracovní poměr končí a těhotenství na něj žádný vliv. Ještě před skončením pracovní smlouvy na dobu určitou si ovšem těhotná žena může u  svého ošetřujícího lékaře vyřídit neschopenku v těhotenství (ovšem v případě, uzná-li ji lékař práce neschopnou).

První tři týdny pobírá těhotná žena náhradu mzdy od svého zaměstnavatele, od 22. dne jí pak vyplácí nemocenské dávky příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno